BI til utdannelse
mennesker og data
er veien til bedre
beslutninger


Business intelligence gir ledelse og medarbeidere de beste forutsetningene for å treffe bedre beslutninger, levere de altavgjørende innberetningene til myndighetene, og ikke minst optimere prosesser på tvers av studieadministrasjon, kvalitet, økonomi og HR.

Og det er mer å hente ved å utnytte potensialet i data – nemlig optimering av innsatsene målrettet på de studerende. Jo bedre du og medarbeiderne kjenner og forstår behovet hos de studerende, jo bedre kan dere understøtte studentenes behov i hverdagen, og dermed sikre den viktige fastholdelsen.

Guide til suksess med BI
Enten du vil i gang med business intelligence, eller ha inspirasjon til enda mere, så hent vår gratis guide til suksess med BI for utdannelsessektoren. Her finner du de 5 trinnene til suksess, og ikke minst de fallgruvene som du fordelaktig kan hoppe over.

hva er viktig
for din
utdannelses-
institusjon? 

Frafallsprognoser: Proaktive beskjeder om studenter som er frafallstruet i løpet av året.

Overblikk over studerende: Identifisering og oppfølging av inntatte studenter på utdannelsesinstitusjonen

Innrapportering: Automatiserte innrapporteringer til myndighetene basert på alltid korrekte data-ambisjonerStudentenes reise: Innsikt på tvers av ytelse, studieretning og årganger

HR- og kapasitetsutnyttelse: Optimal sammensetning av ressurser tilpasset normeringen

Økonomi: Følg fortløpende med i forventningene til neste års taksameterpenger

hør den erfarne
konsulenten fortelle

om potensialet
i dine data


Vår kollega Martin jobber sammen med en masse ambisiøse kunder innenfor utdanningssektoren.
Han kjenner utfordringene som den enkelte utdanningsinstitusjon opplever, og enda viktigere kjenner han potensialet som er i dine data. Vi ga Martin taletid og åpen mikrofon så han kan gi sin vinkling på hvordan du kan bruke data både aktivt og intelligent til å skape verdi.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridDocTypes_SharedContentModule_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\GridDocTypes\SharedContentModule.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResult(ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<InvokeActionResultWithFilters>b__17()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.<BeginInvokeAction>b__20()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<BeginInvokeAction>b__22(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.<BeginExecuteCore>b__18(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__3(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.<EndProcessRequest>b__9()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

kan du sette ansikt på
studentene som akkurat
nå er mest frafallstruet?  

kan du forutsi frafall og
tilgang og følge 
de
økonomiske konsekvensene?

gjør ditt datagrunnlag
deg i stand til å treffe
datadrevne beslutninger?

guide til utdannelse:
slik får du suksess med BI


Data-potensialet er stort for utdannelsesinstitusjoner som vil treffe bedre beslutninger gjennom bruk av business intelligence – men hvordan innfrir man potensialet?

Hent guiden og få inspirasjon til:

 • Hvor du skal starte for å få suksess med BI
 • Hvorfor mennesker og data går hånd i hånd
 • Hvordan du skaper forankring i din organisasjon

gjennomførsel eller frafall?
Se trender i studieatfærden
og målrett innsatsene

 

Når studenten først har falt fra, så er det for sent. Og et fall i STÅ-produksjonen har økonomiske konsekvenser for hele organisasjonen. Utdannelsesinstitusjoner vil alltid oppleve frafall, men forestill deg at du kunne se trender i studieatferden på tvers av årganger, studieretninger og demografi, slik at studieveilederne vet når en studerende er frafallstruet – utover de alarmklokkene som får den erfarne studentveilederen til selv å ta tak i studenten. Og forestill deg at studieadministrasjonen kjente effekten av forskjellige innsatser målrettet mot studentene, slik at de kunne gripe ned i verktøyskassa etter nettopp den innsatsen som har best effekt?

Bruk de nye teknologiene
Gjennom bruk av avansert analyse og maskinlæring, kan vi gi dere innsikt i studentene, slik at dere kan jobbe proaktivt og ta aktivt ansvar for å høyne gjennomføringsprosenten. Vi vil helt konkret arbeide med frafallsrater, slik at studieveilederne fortløpende får meldinger når en students fravær øker – altså, når studenten plutselig har en atferd som gjør vedkommende frafallstruet.

Finn de mest effektive innsatsene
Samtidig kan vi lage skarpe effektmålinger av de enkelte innsatser ut mot de studerende, f.eks. sms-er, events, veiledning, osv. Resultatet er en katalog over de mest effektive innsatsene til å skape tilfredse studenter. Det er bra for deres forretning.

innsikt i organisasjonen
mennesker og data
går hånd i hånd

 

Et holistisk perspektiv
Den datadrevne utdannelsesinstitusjonen handler i grunn ikke om data. Det handler om mennesker som har den nødvendige innsikten til å kunne treffe bedre beslutninger i hverdagen. For en utdannelsesinstitusjon er business intelligence og dataanalyse nøkkelen til innsikt på tvers av avdelinger, økonomi og kompetanser – et holistisk perspektiv med uanede muligheter.

Èn ting er det store bildet – en annen er de konkrete oppgavene som ligger i å nå dit. Det handler om kartlegging av de enkelte prosessene, automatisering av manuelle prosesser, bedre og enklere rapportering, og ikke minst å sikre at data er tilgjengelig. Men hvordan ser din forretningssak ut? Hva er det viktigste for deg akkurat nå?

Den aktive workshop
For å kunne svare kvalifisert på de mange spørsmålene, anbefaler vi en workshop i form av en foranalyse. Slik at vi sammen kan kartlegge deres verden og skape en felles forståelse av formål, begrepsverden og prosesser. Gjennom en workshop med våre konsulenter, som er vant til å jobbe med utdannelsessektoren, får du helt nye øyne på organisasjonen din. Workshoppens output fungerer som en prioriteringsliste, og peker i den retningen du skal – og hvordan du kommer dit.

den studerendes reise
oversikt og innsikt
basert på kvalitetsdata

 

En utdannelsesinstitusjon mangler aldri datakilder – hverken interne eller eksterne. Tenk over, om du har tilgang til de mest relevante datakildene? Er datakvaliteten god nok? Og kan du og dine medarbeidere raskt legge data klar til analyse, som er et viktig element for å oppnå resultater?

Før du kan treffe solide, datadrevne beslutninger, og skape en oversikt over studentenes reise, skal du ha det rette datagrunnlaget i organisasjonen – naturligvis med rettigheter og GDPR. For den erfarne business intelligence-konsulenten, er det en del av hverdagen å hjelpe utdannelsesinstitusjoner med å kunne levere den viktigste innsikten. Ha det i mente neste gang fritekst eller tomme felter blokkerer veien for rapporteringen.

Innsikt i de studerende. Et dashbord er et sterkt verktøy for å skape den nødvendige oversikten over de studerende, og deres reise fra før de ble inntatt og hele veien gjennom studiet på tvers av studieretninger og årganger. Det gir den enkelte medarbeider helt nye muligheter for å lage analyser og levere innsikt til ledelsesteamet, eller til eksterne interessenter.

Kvalitetsrapporter
Et annet dashbord kunne gi innsikt i kvaliteten på utdannelsesinstitusjonen, f.eks. i forhold til gjennomførselstiden, karakterer og ferdiggjørelsesbonus – alt sammen forskjellig innsikt med direkte konsekvenser på bunnlinja.

budsjettering
den gode
magefølelsen
eller fakta?


For mange økonomiavdelinger er budsjettprosessen forbundet med manuelle, tidkrevende prosesser med risiko for menneskelige feil. Budsjettet skapes i Excel, og er basert på gode erfaringer fra organisasjonen, samt historiske data. Men det er en annen vei – nemlig datadrevet – eller rullende – budsjettering.

Den datadrevne budsjettprosessen
Med datadrevet budsjettering, kan du fortløpende følge konsekvensene av f.eks. fall eller stigning i STÅ-produksjonen, medarbeideravganger eller budsjettavvik i de enkelte avdelingene – uten å skulle gjennom den helt store Excel-gymnastikken. Når budsjettet er drevet av data fremfor magefølelser, får du sterkest mulig grunnlag for både intern og ekstern rapportering. Samtidig blir budsjettering på tvers av avdelinger enklere, fordi det er lettere for den enkelte bidragsyter, når alt ikke er avhengig av ett eller mange forskjellige Excel-ark.

Men én ting er å kunne levere korrekt rapportering, noe annet er å kunne presentere sine data på et interaktivt dashboard fremfor en kjedelig pdf. Det åpner opp for nye muligheter, fordi den enkelte mottaker selv kan dykke ned i budsjettet og svare på spørsmålene sine. Budsjettet blir dermed tilgjengelig på en helt ny måte – fortsatt basert på én felles sannhet på tvers av ledelsesteamet.

derfor skal du velge inspari
som samarbeidspartner & verdi skaper


Kjennskap er nøkkelen
Gjennom mange år har vi arbeidet med business intelligence og dataanalyse innenfor utdannelsessektoren. Derfor har våre konsulenter inngående kjennskap til alt fra behov, KPI-’er og begrepsverden, til BI-arkitektur og datakilder. Det er vårt beste kort når vi starter et nytt samarbeide. Vi kan gå direkte til sakens kjerne – nemlig å skape verdi i din utdannelsesinstitusjon.

Vi spiller på flere hester...
...til din fordel. I Inspari arbeider vi sammen med, og er høyt sertifiserte innenfor markedets tre førende BI-verktøy, nemlig Qlik, Tableau og Power BI. Og gjennom årene har vi selvfølgelig også fått erfaring med en rekke andre BI-verktøy – så ikke la verktøyet skille oss. Vi vet at du setter pris på system- og leverandøruavhengighet, og det skal du få.

les med på
bloggen og
hold deg
oppdatert

 

 


 

Student retention -fra reaktiv til proaktiv 06. februar 2018

I dagens verden snakkes det mer og mer om hvordan man kan gå fra å være reaktiv til å bli mer proaktiv. Man hører ofte i media at elever dropper fra sitt studie og skolene har utfordringer med å fastholde de elevene som kanskje har slitt med ett fag eller andre ting.
Hvorfor ikke ta teknologien i bruk? som utdanningsinsitusjon sitter men med mye informasjon om både hver enkelt elev men også en masse demografiske data. Det er her gullet er om man vet hvordan man skal lete! 

 

kontakt meg
hvis du vil vite mer?

john stensborg
country manager
jos@inspari.com
+47 22 42 14 00


business 
intelligence 
til de data-
ambitiøse 


Datavisualisering 
Den gode visualiseringen kan ofte gjøre en forskjell for mottakeren – for mange farger forstyrrer budskapet, og en feil visualisering forhindrer budskapet i å nå fram. Derfor lager vi både dashbord og rapporter ute hos våre kunder – selvfølgelig med utgangspunkt i det som passer best. Hvis du har behov for visualisering i Excel, Power BI, Qlik Sense eller noe fjerde, så fikser vi det – og vi lærer gjerne fra oss av de viktigste prinsippene. Les mer om datavisualisering


Hold deg et 
hestehode foran konkurrentene
Les Insparis nyhetsbrev og hold deg et hestehode foran konkurrentene dine. Du får den nyeste kunnskapen om business intelligence direkte i innboksen din.

PS. Vi deler selvsagt ikke e-postadressen din med andre, og du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Meld deg på

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere