BI til advokatfirmaer
datadrevne advokater
treffer bedre
beslutninger

 

Det datadrevne advokatfirmaet er et hus fylt med viten, som gjør data til viten og viten til verdi. I et marked preget av hard konkurranse, finner man morgendagens vinnere blant de advokatfirmaene som gjennom innsikt i egen forretning løpende klarer å tilpasse seg markedet og optimere interne prosesser for best mulig ressursutnyttelse: Å kunne produsere mer for de samme pengene.

Med business intelligence som aktivt styreredskap, er du alltid oppdatert på de tradisjonelle nøkkeltallene, som f.eks. debitérbare timer, over- og underdekning, faktureringsgrad og kapasitetsutnyttelse. Samtidig kan du utnytte den konkurransemessige fordelen data gir i form av innsikt i klientenes adferdsmønstre på nettet, og ikke minst rentabilitet, slik at du kan få et bilde av de klientene som er best for forretningen som helhet. Med din nye innsikt, kan du treffe de riktige beslutningene basert på fakta, og ikke kun en god magefølelse.

Realisér dine datadrevne ambisjoner her, nemlig med business intelligence skapt spesielt til advokatbransjen.

 

 

 

hva er viktigst
for din
forretning?

Saksbudsjett: Identifisering av flaskehalser og optimering av de enkleste fasene for bedre økonomisk flyt

Ytelsesmåling: Alltid oppdatert faktureringsgrad og normtid på tvers av organisasjonen

Personaleytelse: Yter den enkelte medarbeider optimalt?

Kapasitetsutnyttelse: Utnytter du ansienniteten og kompetansene på tvers av organisasjonen?

Kjennskap til klientene: Har du den nødvendige innsikten i kundekretsen til å komme foran konkurrentene?

hør den erfarne
konsulenten fortelle

om potensialet
i dine data

 

Martin er en erfaren herre i business intelligence til advokatbransjen. Det er blant annet Martins forretningsforståelse og tekniske fundering, som ligger til grunn for vår BI-løsning skapt spesielt til data-ambisiøse advokatselskaper. Du får her Martins ord på hvordan du kan løfte ditt selskap til nye høyder – uansett om du allerede er godt i gang med BI, har behov for nye ideer til å komme videre eller du står overfor en ny start.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_Views_Partials_GridDocTypes_SharedContentModule_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\GridDocTypes\SharedContentModule.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResult(ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<InvokeActionResultWithFilters>b__17()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilter(IResultFilter filter, ResultExecutingContext preContext, Func`1 continuation)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass1a.<>c__DisplayClass1c.<InvokeActionResultWithFilters>b__19()
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<>c__DisplayClass2a.<BeginInvokeAction>b__20()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass25.<BeginInvokeAction>b__22(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c__DisplayClass1d.<BeginExecuteCore>b__18(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c__DisplayClass8.<BeginProcessRequest>b__3(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.<>c__DisplayClass4.<MakeVoidDelegate>b__3(IAsyncResult ar)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`1.End()
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.<>c__DisplayClassa.<EndProcessRequest>b__9()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap(Action action)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.HttpServerUtilityWrapper.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\web\inspari.dk\www\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

er en høy faktureringsgrad
ensbetydende med optimal
utnyttelse av kapasiteten?

prissetter du gjennom
innsikt i vundne saker
eller magefølelsen?

er paragrafkoder
en aktiv del av dine
beregninger og analyser? 
 


guide til advokatfirmaer:
slik får du suksess med BI


Data-potensialet er stort for advokatfirmaer, som vil treffe bedre beslutninger gjennom bruk av business intelligence.

Hent guiden og få inspirasjon til:

 • Inspirasjon til suksessfulle (og realistiske) BI-prosjekter innenfor advokatbransjen

 • Innsikt i hvor du skal starte for å få suksess med BI

 • Idékatalog over aktiviteter

det gode partnermøtet
basert på data
eller magefølelser

  

Business intelligence til advokater åpner opp for nye muligheter for rapportering og innsikt på tvers av partnergruppen. Noen advokatfirmaer bruker business intelligence til å gi hver partner en dypere innsikt i tallene for sitt eget område. Andre advokatfirma vil ha full gjennomsiktbarhet på tvers av partnergruppen for å dele viten omkring ytelse på det enkelte området, og på tvers av partnergruppen. Enten du og dine kolleger går i den ene, den andre eller deres egen retning, så kan dere oppnå resultater med business intelligence.

Ditt neste partnermøte
Forestill deg, at du på neste partnermøte har innsikt i nettopp de tallene som er relevant for møtet – uten først å skulle diskutere om det er den ene eller den andre som har kommet fram til de riktige tallene.

Hvis fokus på møtet er underdekning år-til-dato, vil det være konstruktivt å kunne dykke ned i den enkelte sak med underdekning, og selv svare på hvorfor underdekningen har skjedd. Dere vil samtidig få innsikt i om det er snakk om investeringsfirma eller reell underdekning. Et annet fokus kunne være lønnsomme kunder; er langvarige relasjoner også de beste, eller har ikke timeprisen blitt justert på lenge, slik at det har blitt en dårlig forretning for dere? Betyr den langvarige relasjonen at det kan være en uhensiktsmessig kapasitetsutnyttelse fordi «sånn pleier det å være»?

Forklaringene kan være mange, og innsikten i de konkrete sakene er uvurderlige. Spesielt fordi de er tilgjengelige når du og dine kolleger har behov for dem – og ikke først når IT-avdelingen eller Excel-eksperten har gjort tallene klare (forutsatt at de finnes i advokatfirmaet ditt).

 

 

kapasitetsutnyttelse
analysér på tvers av titler,
kompetanser og saker

 


Bruk data som et intelligent redskap til optimal kapasitetsutnyttelse, slik at du kan komme med prognoser på tvers av ressurser og saker, og få innblikk i hvem det er som har noe å gjøre nå og i fremtiden – og kanskje viktigst av alt, hvem som ikke har det.

Kapasitetsutnyttelse
I den daglige planleggingen kan du sammensette det rette teamet på en sak, slik at klienten din får en best mulig opplevelse og resultat, mens du samtidig utnytter ressursene best mulig på tvers av kompetanser og ansiennitet internt. Du sørger samtidig for at hver enkelt faggruppe gjør akkurat det som gir mest mening – fra den advokatfullmektige til partneren. Det er sunn forretning.

Lønnsomhet
Når du har kontroll over de grunnleggende data på den enkelte saken, kan du identifisere flaskehalser i saksbudsjettet, og optimere for en bedre kontantstrøm. Det gir for eksempel viten om hvor stor innflytelse timeprisen har på lønnsomheten for den enkelte klienten på lang sikt, og hvordan ytelsesmåling fungerer, når du alltid har oppdaterte faktureringsgrader og normtid på tvers av organisasjonen. Denne formen for innsikt er uunnværlig når ambisjonene om optimering og vekst skal realiseres.

kartlegg kundekretsen
sett sammen din
markedsføringsblandingJungeltelegrafen er et sterkt redskap for å få nye kunder. Men for langt de fleste advokatfirmaer er det ikke nok. Spørsmålet er derfor: Hvor skal du legge dine markedsføringspenger? Og hvordan sikrer du den nødvendige innsikten i avkastning på investeringen, som sikrerinnkjøp til fremtidige investeringer?

Mål hvor du får mest for pengene
Ved å kartlegge den digitale kundekretsen inn i din forretning, får du uvurderlig innsikt som for alvor gjør en forskjell i antallet av klienter. Jo større kjennskap du har til din målgruppe, jo bedre markedsføringsplan kan du lage neste år.

Overvei om du kan svare på følgende akkurat nå:

 • Reagerer målgruppen din på de trykte annonsene?
 • Skal du prioritere Google, Facebook eller LinkedIn høyest?
 • Kjenner du verdien av en podcast, en blog eller markedsføring av innhold?

La oss lage effektmålinger, og gjøre deg klokere på hva dine neste trekk skal være.

 

workshop deg til innsikt
start med felles forståelse
på tvers av forretningenÅ skape en suksessfull BI-løsning starter ofte med en forretningsanalyse, som gjennom blant annet begrepsmodellering sikrer en felles forståelse av verden. Når du og dine kolleger oppnår den viktige felles forståelsen, får dere også et solid fundament for rapportering på tvers av datakilder og avdelinger.

Alle kommer med viten til bordet
I møtet med en av våre forretningskonsulenter med erfaring fra advokatbransjen, får du og dine kolleger både ny innsikt, og ikke minst nye øyne på deres verden. Samtidig kommer dere med deres viten til bordet, og sammen skaper vi den viktige felles forståelsen. Du kan se et eksempel på en begrepsmodell her til venstre. Kanskje du allerede kan gjenkjenne deler av din viten?

 

derfor skal du velge inspari
som samarbeidspartner
& verdiskaper

 

 

 

Vår bransje er din fordel
Når du velger Inspari som business intelligence-partner, får du både en strategisk og teknisk sparringspartner. Vi har arbeidet med advokatbransjen gjennom mange år, og alle våre erfaringer kommer deg og dine kolleger til gode. Vi kjenner utfordringene deres – og vi kjenner potensialet deres. Samtidig er vi fullstendig klare over at alle advokatfirma er sitt helt eget.

En størrelse passer ikke alle
I Inspari arbeider vi med, og er høyt sertifiserte, innenfor de tre førende BI-verktøyene, nemlig Qlik, Tableau og Power BI. Gjennom årene har vi selvfølgelig også fått erfaring med en rekke andre BI-verktøy. Så la endelig ikke verktøyet skille oss. Du kan derfor trygt velge Inspari uansett verktøyet ditt, fordi vi vet godt at en størrelse ikke passer alle.

 

 

kontakt meg
hvis du vil vite mer?

john stensborg
country manager, inspari
+47 22 42 14 00
jos@inspari.com


business
intelligence
til de data-
ambisiøse

Gi klientene
oversikt via en kundeportal

Bruker du uhensiktsmessig mye tid på å rapportere f.eks. fremdriften på en sak og gi økonomisk oversikt? Og hender det at du ikke kan melde tilbake i samme tempo som dine klienter forventer – med negative tilbakemeldinger som konsekvens?

Med en kundeportal logger klienten din deg inn på sin egen side, og kan derfra følge prosjekter og finne svar på spørsmål. Det frigir ressurser, og sikrer en gjennomsiktig prosjektoversikt. Vi kan hjelpe deg med å lage en flott kundeportal uansett om du bruker Qlik, Tableau, Power Bi eller Excel. Les mer her.

Hold deg et 
hestehode foran konkurrentene

Les Insparis nyhetsbrev og hold deg et hestehode foran konkurrentene dine. Du får den nyeste kunnskapen om business intelligence direkte i innboksen din.

PS. Vi deler selvsagt ikke e-postadressen din med andre, og du kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevet. Meld deg på

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere