business intelligence
for advokater

Det datadrevne advokatfirmaet er et kunnskapssenter som gjør data til kunnskap og kunnskap til verdi. Med business intelligence som aktivt styringsredskap er du alltid oppdatert på tradisjonelle nøkkeltall som f.eks. fakturerbare timer, over- og underdekning, faktureringsgrad og kapasitetsutnyttelse.

Samtidig kan du dra nytte av de konkurransefortrinnene data gir med innsikt i kundenes atferd på nettet og lønnsomhet, slik at du kan danne et bilde av de kundene som er best for virksomheten som helhet. Med den nye kunnskapen kan du ta de riktige beslutningene basert på fakta, ikke bare på magefølelse.

La din datadrevne reise starte her, nemlig med business intelligence laget spesielt for advokatfirmaer med datadrevne ambisjoner.

topp 5
analyser for
advokatfirmaer

For mange advokatfirmaer er første skritt mot en datadrevet virksomhet å oppnå en felles sannhet og muligheten for kontinuerlig overvåking av de viktigste nøkkeltallene. Når de grunnleggende kravene er på plass, åpner det seg en verden av analysemuligheter, og dette potensialet hjelper vi kundene våre med å utnytte.

Mens noen advokatfirmaer utvikler og vedlikeholder hele løsningen, gjør vi andre advokatfirmaer selvdrevne – valget er ditt. Her får du et innblikk i noen av de analysene som vi lager for advokatbransjen.

  1. Kunnskap om klientene: Få innsikt i kundereisen og gjør advokatfirmaet ditt til den foretrukne partneren!
  2. Lønnsomhet per klient: Hvor stor innflytelse har timeprisen på lønnsomheten for hver kunde på lang sikt?
  3. Prestasjonsmåling: Alltid oppdatert faktureringsgrad og normtid i hele organisasjonen
  4. Kapasitetsutnyttelse: Er personellsammensetningen optimal og utnyttes ansiennitet optimalt
  5. Saksbudsjett: Identifisere flaskehalser og optimalisere hvert enkelt trinn for forbedret kontantstrøm

 

"som datadrevet videnshus sikrer vi brugervenligt og gennemsigtigt performanceoverblik til ledere og medarbejdere."

 


Peter Mejlby, Direktør, Delacour

den datadrevne
partnergruppen

Business intelligence for advokater åpner opp for nye muligheter for rapportering og innsikt som omfatter hele partnergruppen. Noen advokatfirmaer ønsker en tradisjonell struktur og bruker derfor business intelligence til å gi hver partner enda dypere innsikt i tallene for sitt område. Andre advokatfirmaer vil ha full åpenhet på tvers av partnergruppen for å dele kunnskap om ytelsen på hvert enkelt område og på tvers av partnergruppen.

Uansett utgangspunkt er business intelligence veien til gode beslutninger tatt på et informert grunnlag, og dermed en mulighet til å optimalisere virksomheten som helhet. Og i dette ligger verdien av business intelligence.

gratis guide
slik blir advokatfirmaet
ditt datadrevet

 
Hent guiden og lær mer om:

  • De 4 fasene til å bli et datadrevet advokatfirma
  • Hvordan Norge klarer seg i konkurransen med sine nordiske naboer
  • 3 gode råd fra norsk professor til norske virksomheter

skap verdi
med data

Dra nytte av alle datakilder
En moderne BI-løsning kan ta i bruk data fra kilder som gir deg stor kunnskap. Kombiner data fra tradisjonelle kilder, som finans eller CRM, med data fra f.eks. Google Analytics. 

Les mer

Rask oversikt over nøkkeltall
Vi lager dashboard til ulike brukere med fokus på governance, relevans og rask oversikt. Det gir fornøyde brukere som får det de forventer. 

Les mer

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold
Ja / Nei / Læs mere