BI gjør data om
til kunnskap
og kunnskap
om til verdi

 

BI dreier seg om å gjøre om data i en virksomhet til anvendelig kunnskap og deretter konvertere denne kunnskapen til verdi. BI handler om å gjøre bruk av de mange dataene som skapes i en organisasjon, slik det kan treffes bedre beslutninger raskere og med færre ressurser.

Vurderer du også hvor BI kan styrke din virksomhet? Da anbefaler vi at du leser vår guide til suksess med BI, som du finner lenger nede.

hvor kommer du
lengst med
business intelligence?

 

Hos oss er business intelligence konsentrert om fire sentrale gevinster som våre kunder oppnår med business intelligence. Sammen lager vi en analyse av din virksomhet og konsentrerer oss om dine fokusområder slik at din BI-løsning støtter opp under akkurat dine mål.

 1. Øke virksomhetens prestasjoner
 2. Treffe bedre beslutninger med færre ressurser
 3. Styre virksomhetens vekst
 4. Redusere kostnadene

Gjenkjenner du ett eller flere av disse punktene, er du på god vei til å styrke virksomheten din. Avtal allerede nå et møte med oss, så sikrer vi at du kommer godt i gang.

hent gratis guide
5 trinn til suksess med BI

 
Last ned guiden og lær:

 • Hvor du må begynne for å oppnå suksess
 • Hvordan du velger den riktige front-end-løsningen
 • Hva du må gjøre for å forankre prosjektet i organisasjonen

 

fra data til kunnskap

Det er nødvendig å ta utgangspunkt i virksomhetens forretning og situasjon og deretter skape den datamodellen som passer til.

For at vi kan gjøre om data til kunnskap og dele den med medarbeidere i virksomheten, må vi nemlig legge til grunn et forretningsmessig perspektiv på dataene. Data fra forretningskritiske systemer samles og settes oftest i en forretningsmessig kontekst gjennom et såkalt datavarehus. Det er her data går fra å være mystiske tabeller i avanserte systemer til å være forretningsobjekter, som brukerne i virksomheten kan gjenkjenne.

 

fra kunnskap til verdi

Når business intelligence-programvaren støtter beslutningsprosessene i virksomheten, blir data ikke bare til kunnskap, det blir til kunnskap som gir verdi.

Det skjer når menneskene i organisasjonen arbeider med kunnskap gjennom verktøy som er visuelle og lette å arbeide med. Denne typen verktøy kaller vi for front end-verktøy. De er en sentral del av en BI-løsning sammen med metoder, prosesser, arkitektur og plattform.

Les, hvordan noen av våre kunder i dag bruker business intelligence-programvare som hjelpemiddel i sin virksomhet. Les case-studier

business intelligence
på tvers av virksomheten  

Via vår business intelligence-programvare kan vi løfte virksomhetens prestasjoner til et høyere nivå på et strategisk, taktisk og operasjonelt plan. Det betyr at den samme løsningen kan brukes på mange forskjellige måter, alt etter hvor du er i virksomheten.

La oss ta en nærmere prat om hvordan vi kan hjelpe dere med business intelligence, slik at dere kan innfri ambisjonene om å bli datadrevet.

Avtal allerede nå et møte med oss, så sikrer vi at du kommer godt i gang.

 • Rapportering
 • Dashboard og scorecards
 • Datautvinning
 • Støtte budsjettering og prognoser
 • Konsolidering av forskjellige kilder
 • Analyser og data discovery

 

skal vi møtes
hos deg eller hos oss?

Hvis du tenker at det er på tide med et møte, er du mer enn velkommen til å reservere et møte mot oss. Du sender oss bare en melding, så ringer vi deg så raskt som mulig for å finne et godt tidspunkt.

 

Privacy