datavarehus i
den moderne
BI-plattform

Alt for mange møter starter med at deltakerne først skal avgjøre hvem som sitter med de mest oppdaterte og dermed - kanskje - mest korrekte tallene. En samlet BI-plattform utgjør en forskjell for alle medarbeidere hver dag fordi alle analyser fra HR og produksjon til finans er basert på data fra samme plattform. Virksomheten vil derfor oppleve én felles sannhet.

 

På et helt grunnleggende plan gir troverdige tall færre diskusjoner, mer tid til analyse, og de rette beslutningene blir tatt på bakgrunn av kunnskap, ikke synsing.

fordelene ved
en felles BI-plattform

‘Vår BI-løsning fungerer godt uten et datavarehus’ – og for noen organisasjoner kan det stemme, men forskjellene mellom en BI-løsning med og uten datalager kan være mange og store.

 • Automatiserte forretningsregler gir troverdige tall.
 • Troverdige tall gir færre diskusjoner og mer tid til analyse.
 • Én sannhet gir både et større overblikk og tilgang til alle detaljer.
 • Overblikk på tvers av alle kilder åpner opp for årsakssammenhenger.
 • Lynrask rapportering. Ganske enkelt.

vedlikehold
master data

Et datalager blir like sterkt som fundamentet det bygger på. Vi har mange års erfaring med å bygge datalager og med å trekke ut data på tvers av datakilder.

Den kunnskap og erfaring kan du dra nytte av i Inspari ETL Toolkit - et rammeverk som sikrer de sterkeste data og forretningsprosesser på tvers av alle kildesystemer.
Inspari ETL Toolkit er beregnet for superbrukere med behov for å håndtere f.eks. hoveddata og forretningsprosesser basert på ETL-prinsippene: extract. transform. load.

Via anbefalt fremgangsmåte for designmønstre trekker vi ut data fra forskjellige kildesystemer, gjør disse dataene om til kunnskap som vi legger inn i et datalager. Nå ligger alle data klar til å bli omgjort til verdier på tvers av organisasjonen.

 

 

 

 

Det får du med Inspari ETL Toolkit: 

 • kvalitetssikret business intelligence basert på anbefalt fremgangsmåte for ETL
 • effektiv utvikling med utgangspunkt i gjennomtestede maler
 • smidig overføring mellom utviklere gjennom ensartede komponenter
 • effektiv og profesjonell støtte gjennom stabile, ensartede løsninger
 • mulighet til å skalere BI-løsningen i takt med organisasjonen

BI-konsulenter med
engasjement
for din virksomhet

Våre datakonsulenter brenner for å skape et fundament som omfatter hele virksomheten og gjør dere (enda mer) datadrevne. Forutsetningen er et sterkt samarbeid basert på en felles forståelse av verden, tillit og respekt. 

Hos noen av våre kunder er vi utførende konsulenter på eksisterende løsninger og en naturlig medspiller på nye prosjekter, mens vi for andre kunder fungerer som sparringpartner og uavhengig rådgiver på eksisterende løsninger. Alt sammen med utgangspunkt i det sterke, langvarige samarbeidet.

 • Identifisere forretningsprosesser og dataflyt på tvers av organisasjonen
 • Bygge opp et datalager med utgangspunkt i et sterkt, gjennomtestet rammeverk
 • Sikre forretningsverdi hele veien gjennom et prosjekt

Du er også velkommen til å bestille et uforpliktende møte med oss, der vi sammen kan snakke om deres datadrevne potensiale. 

 

 

Privacy