kjenn den
datadrevne 
organisasjonen
på ambisjonene

 


For den dataambisiøse virksomheten er BI-strategi og veikart neste steg på veien mot å utnytte det datadrevne potensialet. Mens BI-strategien inneholder de overordnede ambisjonene, gjør et veikart det mulig å prioritere BI-innsatsen over tid. I Inspari hjelper vi virksomheter med å utnytte det datadrevne potensialet.

Hvor dataambisiøse er dere?

udlev ambitionerne
med en samlet strategi

 

I flere virksomheder starter BI-initiativet i én afdeling af organisationen uden kobling til den øvrige organisation, mens BI-initiativet i andre tilfælde har svære vilkår på grund af usammenhængende strategiske indsatser på tværs af organisationen. Begge tilfælde kan resultere i, at virksomheden som helhed har svært ved at udleve sit data-drevne potentiale.


En samlet BI-strategi og et godt tilrettelagt veikart skaper grunnlaget for å flytte organisasjonen i én og samme retning, nemlig mot en datadrevet kultur forankret i organisasjonen - og en maksimal utnyttelse av det datadrevne potensialet.

3 gode spørsmål
til deg med dataambisjoner

 

Når forretningskonsulentene våre hjelper organisasjoner til en sammensatt BI-strategi og et veikart, skjer det gjennom et forløp med workshops. Sammen med dere legger vi grunnlaget for en sammensatt BI-strategi og et veikart som sikrer sammenheng på tvers av organisasjonens strategiske innsatser.

 

Hvis dere vil finne ut om dere er klare til et forløp med BI-strategi og veikart, kan de 3 følgende spørsmålene brukes som pekepinner:  

 

 

 

 

  1. Henger infrastrukturen og programvaren deres med på organisasjonens vekstambisjoner?
  2. Har dere en kjøreplan for BI-initiativene deres, slik at dere gjør riktige ting til rett tid?
  3. Kan økonomien følge med på BI-ambisjonsnivået deres?

 

gratis guide
veien til det
datadrevne Norge

 
Les guiden og få:

  • Fasene til å bli en datadrevet virksomhet 
  • Innsikt i hvordan Norge klarer seg i konkurransen med sine nordiske naboer
  • 3 gode råd fra norsk professor til norske virksomheter

 

Privacy
Vi elsker cookies og data i Inspari. Nå som du landet på denne siden, skal du vite at vi sender en virtuell Oreo i din retning. Vi bruker den for analyse og tilpassing av innhold Ja / Nei / Læs mere